Day: September 19, 2021

25 Nabi dan Rasul
Others

25 Nabi dan Rasul

Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada manusia, Allah subhana wa ta’ala mengutus para Nabi dan Rasul di setiap masanya. Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan Allah yang memiliki misi untuk memberi petunjuk kepada umat manusia tentang keesaan Allah (Tauhid), dan membimbing manusia untuk melaksanakan ajaran-Nya. Selain itu, Nabi dan Rasul diutus untuk menjadi panutan dan suri […]

Read More